جهان سوم...

چند تا بلوتوث از سوتی هایی که سر وتهش رو بهم دوختن و درست کردند..

یه میلیون جوک...

چندتایی شعر وترانه...

البته کارهای جدی تری هم هست مثل خراب کردن برنامه ها...مثل مافیایی اقتصادی راه انداختن برای گند زدن به...

مهمانی نور و صدا توی خانه  ها در ساعات اوج مصرف...

دست به کار شدن آدمهای دو رو(اینقدر دورو که وقتی از این رو به اون رو میشن مادرشونم به جا نمیارتشون)....

ناامید کردن یه مشت جوان خام و آواره کردنشان....

همه اینها برای.....نمیدونم...

 یاد این گفته زنده یاد دکتر حسابی افتادم که:جهان سوم جایی است که اگر بخواهی خانه ات را آباد کنی باید مملکتت را ویران کنی و اگر بخواهی مملکتت را آباد کنی خانه ات را ویران میکنند...

/ 0 نظر / 3 بازدید