حقیقت...

             کلام میمیرد چون برزبان آید

                                      معرفت چه گسترده وحقیقت چندگانه است...

/ 8 نظر / 7 بازدید
محمدرضا

کلام میمیرد! کاش حداقل مزاری برای یادبودش می ساختیم!!

mary

بابا این چه وضعشه... تو میای تو وبلاگ من از فرهیختگی میمیری من میام تو وبلاگ تو از فرهیختگی غش می کنم بابا ما چقدر فرهیخته بودیم و نمی دونستیم...[نیشخند][بغل]

ترانه

[متفکر] موافق نیستم باهاش ..همونی که اینو گفته منظورمه [چشمک] به نظر من حقیقت فقط یه چیزه ..اونم اینکه هیچ حقیقتی وجود نداره ...همه چی دروغه شاید اونم اگه تو زمانه ما زندگی میکرد همین نظرو داشت [ناراحت]

مانا

مواظب چی باشیم مینو ؟ منظورت انحراف جنبش و حرکتی که براش زحمت می کشیمه ؟ ولی سر اخر می بینیم این اون چیزی نیست که ما براش زحمت کشیده بودیم و قیام کرده بودیم و اینکه سر اخر می فهمیم کلاه بزرگی سرمون رفته ؟ راستی منم با " خرده جنایت های زن و شوهری "خیلی حال کردم . بقیه کارای اریک امانوئل اشمیت هم خیلی خوبند خصوصا " اقا ابراهیم و گل های کتابش " و " اسکار و خانم صورتی پوش " . ( ترجمه " صورتی پوش " خیلی احمقانه است )

مانا

با این چندگانگی حقیقت کاملا موافقم .