(9)

کسی نگفت شما غلط زیادی کردین،فقط با این خونه وباغات ومزرعه ها وبا این شکل نه ای که این ده داره،انگشتش را بلند کرد وشکل( 9) را توی هوا کشید،این تقسیم آب درست نیست،به همه نمیرسه....

مش نعمت دستی به موهای کم پشت سفیدش کشید وگفت:بد نمیگی،آقا مهدی،اما تو زور آبو حساب کردی؟هشت قس کردن آب یعنی سهم کلی از اهالی نصف میشه ،این آب اندازه مصرف همین قدر از اهالی درنمیاد وای به وقتی که 4قسش بشه 8قس! وپوزخندی زد،پوزخند مش نعمت بیش از اخم وتشرحسین آقا کارساز بود و یخ اهالی رو شکست و لبخند کم رنگی روی لب های ترک خورده شان به حالت تمسخر ظریفی  نشاند...آقا مهدی آشکارا عصبی شده بود،کاغذهایش را زیر بغلش زد و لجوجانه توی چشم مردها نگاه کرد،خواست حرفی بزند که اصغر آقا دهانش را باز کرد،حرف زدن اصغر آقا خودش چیز جالب وکم نظیری بود، اینکه طرف آقا مهدی را هم گرفت به تازگی حرف زدنش افزود واهالی را متعجب کرد...اصغر اقا که از قاعده شکستن کم حرفیش صورتش گل انداخته بود گفت:حق با آقا مهدیه،بالاخره به اون سر ابادی هم باید اب برسه،نمیشه که قید خلق الله رو زد...آقا مهدی که انگار جونی گرفته بود،دوباره شروع کرد به حرف زدن...اما حاج علی امان نداد آقا مهدی حرفهایش را بزند،خیلی آرام گفت:بقیه حرفها باشد برای بعد و دستش را روی زانویش گذاشت ویه یا علی گفت وبلند شد...همه به تبعیت از حاج علی بلند شدند ،اما آقا مهدی همانطور که نشسته بود صدایش را بلند کرد وگفت:نه حاج آقا دیگه بعدی در کار نیست،همه مجوز ها رو گرفتم و کارشناس از استانداری هم اومده تائید کرده،این جلسه برای این بود که همه در جریان باشند،کار از فردا  پس فردا شروع میشه به امید خدا،چند لحظه سکوت محض برقرار شد،همه نگاهها سمت حاج علی چرخیده بود،اما او بی هیچ حرفی شروع کرد به یالله گفتن وخداحافظی کردن،بقیه هم گیج و متعجب شروع کردند بلند بلندبه خداحافظی وبیرون آمدن از ساختمان شورا....

حاج علی ومش نعمت وحسین آقا توی سکوت کنار هم راه میرفتند،هزار حرف برای گفتن داشتند اما عاقل تر از این بودند که نسنجیده حرفی بزنند وبعدها تویش بمانند،اصلا انگار کسرشانشان میشد حرف بزنند...

نمیدانم حاج علی بود یا مش نعمت،که با خودش میگفت:نه اینقدر جونه که بهش بگم برو بچه ونه اینقدر عمر داره که یادش بیاد اون سالی که بذر مرغوب و ارزون دادیم اون ور ده،چه آشوبی به پا کردند این بدبختا،چه الم شنگه ای شد،اصلا کاظم اقای خدابیامرز جونش رو گذاشت سر همین جریان!..آخه بچه جون تو مردم چه میشناسی!..اینا نسل اندر نسل عادت کرده اند آب نداشته باشند،عادت دارند شبها بروند آب دزدی،عادت دارند کوزه هایشان را کول بگیرند بیایند این سر ده،عادت دارند بدبخت تر باشند وراضی تربشوند..مردم این سر هم عادت دارند آب قنات چهار قس باشد وعادت دارند ناله بزنند و ناراضی تر بشوند...تو که مردم رو نمیشناسی،میخواهی آب قس بندی کنی؟!.. 

توی اون تاریکی وسکوت فکری به ذهن حاج علی رسید،خلیل آقا،باید خلیل آقا پادر میانی کند...(لابد این فکرها هم مال کله حاج علی بود!)

توی ساختمان شورا هنوز همان چند نفر نشسته بودند وحسابی هم خسته وکلافه شده بودند،آخر حرفهای آقا مهدی تمام شده بود وحالا محمد پسر کوچک آقا کاظم خدابیامرز داشت حرف میزد و این سه چهارتا مستمعش را حسابی کسل کرده بود،محمد داشت از مراتب قدرت ومقایسه آن در شهر وروستا حرف میزد،داشت میگفت که توی روستا  قوانین نانوشته قانون ترند تا قانونهای کاغذی و دستوری،میگفت برای هر طرحی لازم است سودش به چشم چه کسی بیاید تا فایده کند و ضررش به دامن کی بنشیند خیالی نیست، اما محمد قشنگ حرف نمیزد،آخر کلمه ها گیر میکرد،جمله هایش نصفه به نظر میرسید،شروع حرفهایش گیر ولکنت داشت،زیاد که حرف میزد صدایش زیر میشد وروی اعصاب میرفت،به کوچکترین اشاره هم هول میشد و  خلاصه که بهترین  ودرست ترین حرفهای این آبادی را همین محمد میزد!....

شب سیاه وکامل از راه رسیده بود،آقا مهدی بلند شد وکاغذهایش را توی کشو میز زنگ زده شان گذاشت و راستی راستی جلسه ختم شد!!........

                                                                                           ادامه دارد...

/ 8 نظر / 3 بازدید
payar

گاهي اوقات تصادفي به موردي يا موضوعي يا حتي وبلاگي برخورد کردم که پر از نتايج خوب و پر بار حاصل مي شود سرزدن به وبلاگ شما هم تصادفي بود که باعث شد مدت زيادي در ان جست و جو کنم اين موضوع براي من خيلي جالب بود و باعث شد هميشه بهتون سر بزنم حتما اين رابطه متقابل هم ميتواند باشد و چون کاربران زيادي از سايتم بهره مند ميشوند براي تبليغ اگر بازديدتان کم است مناسب www.dlzone.tk

امید امیدواری

سلام مینو خانم این مطلبتو یه بار دیگه میام میخونم... تشریف بیارید دوباره پاییزی شدم.... [گل]

محمدرضا

سلام! خوندمش! ولی باید منتظر بقیه اش بشم دیگه! [گل] بدررررود! [گل]

ه.م

سلام . جهت اطلاع عرض می کنم اما من هر موقع صفحه شمارو باز می کنم آنتی ویروسم یه صحبتایی با من می کنه ... واقعا یعنی چی ؟

ترانه

این دفعه جو خیلی مردونه بود[چشمک] میدونی که بدون وجود خانم ها هیچ قصه ای جذاب نیست[نیشخند]

ترانه

شوخی کردم عزیزم [ماچ]...منتظر بقیه اش میشم [گل]

ترانه

میگم راستی تو که دوست ماری هستی اون کجاست چرا پیداش نیست [نیشخند]

mary

ای بابا اینجام که همه دارن میزنن تو سر ضعیف و بد بختها، پس این (خلیل آقا بت من) کجا بود این چند سال که سر همه بدبختها کلاه میرفت؟؟؟؟؟؟؟؟ از خلیل آقا بعیده........[نیشخند]