هوووم؟!

یکی از دوستای قدیمی ام بهم زنگ زد و کلی دری وری گفت و داد وبیداد کرد که چرا به یادش نبودم وچرا بهش زنگ نزدم و چرا شش ماه پیش اس ام اس داده جواب ندادم و...

اصلن نذاشت یک کلمه من حرف بزنم... بعدم با عصبانیت گوشی را گذاشت و دیگه هم هر چی باهاش تماس گرفتم برنداشت!........

اصلن نفهمیدم چی شد....راستش نگرانش شدم،فکر کنم خیلی قاطی کرده بود...

/ 1 نظر / 6 بازدید
سایه قرمز

سلام ... ببین چی شده که اون بعد 6 ماه یادش به تو افتاده و اتفاقی افتاده که فقط تو رو پیدا کرده که سرت داد بزنه ... چند روز دیگه زنگ بزن حله !؟ موفق باشی یا حق