نامه ی اعمال

اتفاقی که سال های پیش هم بود اما امسال خیلی پررنگ بود...گشودن وحسابرسی نامه ی اعمال عزاداری امام حسین در محیط مجازی بود..تازه اونم قسمت تنگ وتاریکش...یعنی اینجور به نظر می رسید که هرچی آدم نادرست وناحسابی وفلان فلان شده و...و...و....اومدن ایران در شهرهای مختلف پخش شدند ودر حال عزاداری کردن برای امام حسین هستند....و از هم ترسناکتر این که به ظاهر مذهبی ها هم وارد این گود شده اند ونشسته اند صر از ناصره جدا کردن!!.....اینکار را نکنید..عزاداران امام حسین حرمت دارند...بی احترامی نکنید...به هیچ کس..برای اشتباهات وکاستی ها وسربراه شدن هر کسی قدم غلط بر میدارد دعا کنید...اما تخریب تحقیر وتمسخرعزادارها وهیئت ها ومراسم ها  درست نیست....

کسی هم منکر کارهای بد وغلط واشتباه نیست...مثلا همین برادر خود بنده شب شام غریبان که اومد خونه گفت وای خسته شدیم هلاک شدیم..علت را که پرسیدیم فهمیدیم دوست دختر سابق یکی از دوستاش که رفته کانادا( یا استرالیا...یادم نیست)به این دوست برادر ما زنگ زده گفت 72شمع برای من روشن کن نذر دارم...داداش می گفت با بدبختی رفتیم شب تعطیلی 72تا شمع را خریدیم ...بعد حالا برای روشن کردنش بدبختی کشیدیم....تازه فلانی(دوستش)میخواسته با شمعا بنویسه فور یو وعکس بگیره بفرسته برای دختره..که دیگه دیده نمیشه وجا نیست اینکار ونکرده....حالا شما حساب کنید اینکارا چندتا گناه واشتباه وخرافه تو خودش داره..

اما خب نمیشه که توهین کرد به کسی...منم چیزی نگفتم فقط تا آخرش با صبر وحوصله ومهر ومحبت گوش دادم

/ 5 نظر / 17 بازدید
فاطمه

[ماچ]

هلما ( مَن وآقای خاص)

وای نذر راحت تر نبود .... حالا مگه حتما باید ایران میبود خودت تو خونت میذاشتی این همه راه [نیشخند]

انار

منم جایزه [پلک]

انار

ای مینو جان ..ای عزیزم..اگر میفهمیدند که حال و روز ما این نبود

خورشید

اون پاراگراف اول و میشه واضح تر توضیح بدین لدفا ؟