تابستان به وقت عاشقی:)

اگر معلم امسال هم مثل هر سال اولین زنگ انشا بگوید بنویسید که:تابستان راخود را چگونه گذراندید

باید بپرسم:

اجازه ،تابستان قبل از ساعت یازده وچهل دقیقه صبح 29 شهریور

یا

تابستان بعد از ساعت یازده وچهل دقیقه صبح 29 شهریور؟...

 

 

××هرکاری میکنم نمی تونم عکس بذارم برای این پست...تصور ش کنید لطفا...

فضا یک فضای بی نهایت است...قابی مثل برش طولی دوربین از زمین به سمت اسمان..زمینی در کار نیست...اسمان است همه اش....توی کل این فضای بی نهایت قطره های باران تند تند وقشنگ می بارند...دست های خیسی که زنانه ومردانه است توی این فضای بی نهایت روبه آسمان در هم گره خورده وشکل قلب درست کرده اند از ان قلب هایی که عاشق ها درست می کنند....

 وکسی چه می داند به احتمال زیاد پایین  آن دست ها بوسه  ودوستت دارمی ساده اما عمیق در کار است:))

/ 0 نظر / 18 بازدید