تب سکوت

نمیدانم چرا فکر میکنم امشب حتما باید چیزی اینجا بنویسم.....یک ساعت است  مدام  می نویسم وپاک میکنم!!می نویسم وپاک میکنم...می نویسم وپاک میکنم

اما انگار حرفی برای گفتن نیست...

شاید حرف زدنم بگیرد

شاید به زودی...

شاید چند روز دیگر..

شاید چند ماه...چند هفته

شاید سالی دیگر

و شاید هرگز...

 

 

**البته به احتمال زیاد به زودی حرفم میاد ..نگران نباشید..نیشخند

/ 0 نظر / 21 بازدید