سلام وعلیک...

یه سینما خنده دار هم با دوستان رفتیم،یکی از دوستان بچه سه چهار ماهه داشت که اونم همرامون بود...جا دشمنتون خالی تا پا گذاشتیم تو سالن این فسقلی شروع کرد به گریه وجیغ زدن...کلافهنمیدونم ترسیده بود...از سالن خوشش نیومد،فیلم به نظرش درپیتی بود،به هر حال کاری کرد  که مادرش با بغض از سالن رفت بیرون..ما هم اول به رو خودمون نیاوردیم،اما کم کم یکی یکی رفتیم بیرون تا اینکه کلا بی خیال فیلم شدیم و اومدیم بیرون!!بالاخره بچه هم ساکت شد ومیخندید و.....منتظر...

بهش گفتم اون شوهر بی خاصیتت میمرد بچه اش را دوساعت نگه داره تا.....خجالتببخشید منظورم اینه که حالا چی میشد؟!...هیچی ولش کن ...

البته دوست عزیزمان ولش نکردشیطان...

و دیگه اینکه تابستان گرمی استاوه...

راستی در پی یک عملیات فوق متهورانه یک فقره سوسک به دست اینجانب به قتل رسید..ونحوه کشتنش به اینصورت هست که اول سه چهارتا جیغ میزنید،اما اگه فقط همه عین ماست  با تعجب به شما نگاه میکنند وتکان نمیخورند وقت تلف نکنید بدو بدو بروید کابینتها رو بهم بریزید، واگر همچنان فقط به شما با تعجب نگاه میکنند محلشان نگذارید لابد خیلی سریع الانتقال نیستن!!اوه...تبریک بالاخره حشره کش را پیدا کردید،بدو بدو باید رو سر سوسک خالی کنید اما سوسک کو؟!تو این مدت تغییر مکان داده،نمیخواد بپرسید چون برادرتان همچنان عین منگولا فقط شما را نگاه میکند!!هیپنوتیزم..خب پیداش کردید تشویقحشره کش را خالی کنید تا جاییکه احساس کنید نفس کشیدن برایتان سخت شده و سرتان دارد گیج میرودابله،اماسوسک هنوز زنده است وبا سرعت گیجی ویجی میرود،هر بار به شما نزدیک میشود شما یه جیغ بزنید...در پایان دمپایی تان را دربیاورید وبا قدرت بزنید تو سر سوسک...خب بالاخره شما موفق شدید تمام شدگاوچران

البته شیطانهمچنان همه فقط شما را نگاه میکنند...و دو سه دقیقه ای هست که مادرتان فقط مدام میگوید..بسه...بسه...بسه...!!استرس....

راستی در مورد مرگ مایکل جکسون شایعات زیادی شنیده شده،یکیش هم که خیلی به واقعیت نزدیکه  واحتمالش زیاده اینه که....مایکل تو خونه اش بوده که کنترل تلویزیون رو برمیداره اتفاقی میذاره کانالهای ایرانی که اونام اتفاقی داشتن یکی از آهنگهای هایده رو پخش میکردن...مایکل صدا رو که میشنوه میخکوب میشه،قلبش تیر میکشه ومیگه اگه خواننده یعنی این پس من کی هستم!؟؟همون موقع یه کلیپ از این خواننده ای جدید پخش میشه دیگه قلب مایکل طاقت نمیاره فقط هی میگفته اگه اون خواننده بود پس من کیم اونوقت این چیه؟؟!!...دستش میخوره به کنترل و میره کانال بعدی که یه خواننده جدید دیگه ایرانی داشته گل افشانی!!میکرده...تا چشم مایکل به اون پدیده جدید میافته فریادی از وحشت میکشه و !!..........نیشخند

دیگه همین...خداحافظ....فعلابای بای

/ 10 نظر / 5 بازدید
محمد ایزدخواه

اون سه چهار ماهه از سناریو فیلم غصش گرفته طفلک ..... بعد از این همه میگی دیگه همین ... اگر میخواستی زیاد بگی چی میشد[نیشخند]

امید امیدواری

سلام خانم خانما کجایی کم پیدایی تحویل نمی گیری...؟!! اینقدر با مریم خانم از خوبیهات می گیم.[نیشخند] کلا خیلی دلمون برات تنگ میشه. همش ذکر خیرت هست...[نیشخند] در پناه حق خواهر جان[پلک]

mary

من مرده ی این در افشانی هاتم...[نیشخند] بازم بی من ...[منتظر]

محمدرضا

خوشحالم که مسافرت رفتی و جای ما هم خالی نبود!

محمدرضا

مایکل زده شیکه جام جم فیتیله جمعه تعطیه رو دیده .گفته عجب رقصی! .بابا اگه اینا رقاصن من دیگه کی هستم! [نیشخند]

محمدرضا

من به خاطر اینکه دوستم رئیس سازمان حیوانات موزیه ناراحت شدم! [نیشخند] راستی مرسی از نظر لطفت ! شما هم انژری داری ها در حد المپیک!