_زاون قوکاسیان: منتقد حتما باید سابقه وپیشینه ای از زندگی کارگردان ونویسنده اثر را بداند که توی نقد وشناخت آثارش چیز بسیار کمک کننده  و بسیار مفیدیه...مثال میزند،زن در آثار کیمیایی،زن در آثار بیضایی....منطقی است..قبول میکنم..

_چیستا یثربی:منتقد فقط باید به اثر بپردازد وکاری نداشته باشد که این اثر را کدام آدم با چه پیشینه وزندگی خلق کرده وکاملا مستقل باشد،تا نقدش ارزش داشته باشد....منطقی است..قبول میکنم..

_از خودم میپرسم چطور هردوتا را قبول میکنی؟...به خودم جواب میدهم:به سختی!!!میخواهم برای خودم توضیح بدهم که خودم میگوید:ول کن تو روخدا...کم حرف بزن!منطقی است ..قبول میکنم..!

 


برچسب‌ها:
+ ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ مینو نظرات ()