رمان یک توهم بشری است...توهم درک دیگران...تنها کاری که میشود کرد دادن یک گزارش درباره خودمان است هرچیز دیگری دروغ است..........

((بزرگترین ماجرای زندگیمان بی ماجرایی است))به نقل از رمان خنده وفراموشی...نظر منتقد:مدرک هوشمندی کوندرا....نظر خود کوندرا:شروورهای پیچیده!!

عامل اصلی برای رمان آن چیزی است که فقط رمان میتواند بگوید.........

کوندرا:منشا متداول ترین سوتفاهم میان من وخونندگانم بی تردید طنز است..........

هیچ چیز از میان آنچه میشود درباره اش اندیشید از هنررمان مستثنی نیست.........

هیچ چیز کاملا معقول نیست همه چیز اندکی خنده آور است...........

هیچ کس بی احساس تر از عامه احساساتی نیست...............

به یاد آوردن کمیت منفی فراموشی نیست...به یاد آوردن نوعی از فراموشی است....

و...یه عالمه حرف جذاب دیگر...به خصوص کافکاشناسی کوندرا..

عالی بود..عالیتشویقهورا


برچسب‌ها:
+ ۱۳۸٧/۱٢/٢٥ ۱:٢٥ ‎ق.ظ مینو نظرات ()