شیر نوشیدنی مفیدی است که به قوی شدن شما...محکم شدن استخوانهایتان...مختصر شدن بیماریهایتان...و آرامش روان وحضور اجتماعی تاثیرگذار... کمک بسزایی میکند...یول

پس لطفا شیر بنوشید...نوش جانمژه

حالا باز بگید مینو انتقاد پذیر نیست...باور کنید دیگه تاثیر گذارتر ومختصرتر واجتماعی تر  ومفید تر  والبته ساده تر از این بلد نیستم!متفکر


برچسب‌ها:
+ ۱۳۸۸/٤/۱۸ ۸:٠٤ ‎ب.ظ مینو نظرات ()