دوستم کتاب شعر تازه منتشر شده خواهرش رو بهم داد وگفت بخون و نظرت رو بی تعارف بگو....

کتاب رو خوندم...مزخرف...بی معنی...بدون خلاقیت...اغراقهای احمقانه...خیلی ضعیف...خیلی خیلی ضعیف..

داشتم فکر میکردم چطور به دوستم بگم به نظر من اینها فقط چند صفحه مهملات بود...

کتاب رو ورق میزدم که دیدم تو اولین صفحه نوشته:

((همتم بدرقه راه کن ای طایرقدس...که دراز است ره مقصد ومن نوسفرم))....

گفتم:خوب بود..........

 


برچسب‌ها:
+ ۱۳۸۸/۱/٢٤ ٢:۱۸ ‎ق.ظ مینو نظرات ()