» آی عشق :: ۱۳٩٦/٥/۳
» من از پانزده سال بعد می ترسم🤔 :: ۱۳٩٦/٤/۱٢
» معاشران گره از زلف یار باز کنید :: ۱۳٩٦/٤/۱٢
» :|...خیلی هم معقول :: ۱۳٩٦/۳/٥
» پدر زن داماد دوست :: ۱۳٩٦/٢/۳۱
» هرگز نحوه ارائه را دست کم نگیرید :: ۱۳٩٦/۱/٢
» قدیمی ها :: ۱۳٩٥/۱٢/٩
» دل تنگی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» وبلاگ ها هم حق دارند :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» کسی هسس؟!:/ :: ۱۳٩٥/٩/٩
» درخواست جواب :: ۱۳٩٤/٢/۳
» برمی گردم:) :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» بن بست :: ۱۳٩۳/۳/٧
» چه خوب مولایی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» دوستان خوب :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» جمعه ی لاغرانه :: ۱۳٩٢/٩/۱
» سلام بر همه ی عالم :: ۱۳٩٢/۸/۳
» :: ۱۳٩٢/٧/٤
» تاس :: ۱۳٩٢/٦/٤
» الوعده وفا :: ۱۳٩٢/٥/٩
» الوعده وفا... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» مینو یعنی بهشت:) :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» عکس :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» پرنده :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» قسم به قلم.. :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» زندگی دیگران :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» حقوق بشر :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» صادقانه :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» خوهرانه(مناسبتی) :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» دنیای جنون آمیز جذابیت وخوشگلی.. :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» تو با منی اما...من از خودم دورم.. :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» زندگی مطالعه نشده :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» دینگ دینگ :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» آری،چنین است :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» سکوت لطفا... :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» خواب :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» شونه ام در رفته.. :: ۱۳٩٢/٤/۸
» بگو سیب :دی :: ۱۳٩٢/٤/٦
» یادی... :: ۱۳٩٢/٤/٥
» دنیای بازیگری:d :: ۱۳٩٢/٤/۱
» بانوی عاشقانه ها... :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» جادوی ضد حال زندگی... :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» این پست کاملا عاشقانه است... :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» کسی چه می داند.... :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» یه جای کار! :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» حال شون... :: ۱۳٩٢/۳/٦
» معمولی ترین دختر زمین و....هوا حتی!:دی :: ۱۳٩٢/۳/۳
» عروس.. :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» جدال با هستی(3)آخر :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» جدال با هستی(2) :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» جدال با هستی(1) :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» نماد چیست؟..نماد کیست؟ :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» همه یا هیچ :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» عهد... :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» خدایا به سلامت دارش.... :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» آردوالک :: ۱۳٩٢/٢/٧
» دو جور... :: ۱۳٩٢/٢/٤
» میراثی به نام هنر...دی :: ۱۳٩٢/٢/٢
» مزه ی بهار :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» پراکنده :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» ماهی قرمزها :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» درس :: ۱۳٩٢/۱/٩
» :) :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» مریضی؟؟! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» شب هزارویکم! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» اهلی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» تکلیف :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» تیمارستان ایالتی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» توی برنامه ی علمی تلویزیون گفت.... :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» لاله ی بعدی :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» آخرین زاویه.... :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» انتظار :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» اولین ولنتاین زندگی من :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» من وتلفن واینروزها!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» یادم هست...یادت هست؟! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» سختی های یک قصه... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» محتوا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» تازه اینجا قسمت خوبه داستانه:ا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» پری سا.... :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» امیر علی ما... :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» اسپک :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» بحران شخصیت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» خسته! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» سایه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» love is :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» آدم ها :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» با اون اخلاقد! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» دختر ما... :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» ذهن نهفته ی هلو... :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» بوده... :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» زن..مرد.. :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» خوش خبر باشی ای نسیم شمال :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» ذلت نقاشی! :: ۱۳٩۱/٩/٧
» نور...نور :: ۱۳٩۱/٩/۱
» ببخشید معطل شدید! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» پیاده رو :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» اینروزها.... :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» درک :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» عروسیه عروسسسسییییی :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» آنا :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» الهی شکر :: ۱۳٩۱/۸/٧
» کاغذ های سفید :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» حال همه ی ما خوب است:D :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» افسانه(برای دوست عزیزم) :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» به امید دیدار... :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» جنیفر،بچه ها...بچه ها،جنیفر :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» جایزه ی خدا :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» جشنواره کودک :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» اتاق مهمونی :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» هنری ساز :: ۱۳٩۱/٧/۳
» قرار... :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» مینو و احترام به عقاید!! ماری... :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» تو ومن...w.e.. :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» دختر اون سال.... :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» نرم نرمک میرسد اینک خزان :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» مینوی حکیم!! :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» اصول :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» خواب و رویا... :: ۱۳٩۱/٦/۸
» کمبود امکانات :: ۱۳٩۱/٦/٦
» بماند برای بعد... :: ۱۳٩۱/٦/٤
» پایان :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» نوت بوک... :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» ای خدا :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» یکی بود یکی نبود :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» یادداشت :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» مثلا:نگذاشتند عاشقی کنیم...نگذاشتند.. :: ۱۳٩۱/٥/٩
» سوتفاهم :: ۱۳٩۱/٥/٥
» رمضان مبارک... :: ۱۳٩۱/٥/۳
» این دایره ی قسمت... :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» طرح :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» احتیاط کن :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» راز :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» خیال جمع... :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» این مردم گوگولی مگولی... :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» الهی عظم البلا...... :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» کرامات شیخ ما!:دی.... :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» درک وسوال :: ۱۳٩۱/٤/۸
» تابستانیسم :: ۱۳٩۱/٤/٧
» بن بست :: ۱۳٩۱/٤/٥
» شخصیت :: ۱۳٩۱/٤/۱
» به افتخار حقیقت :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» تف به روزگار (غیر تکراری!) :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» حذف و بازیابی :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» جیرینگ جیرینگ :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» لیله الرغائب :: ۱۳٩۱/۳/٤
» عکس..فال وسرگرمی.... :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» دوتا مرد :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» یک جای باصفاتر.. :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» از رنجی که می دهیم... :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» ادای دین :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» صدای زنگوله ها :: ۱۳٩۱/٢/٩
» وعده :: ۱۳٩۱/٢/٥
» تو را می سپارم به رویای فردا... :: ۱۳٩۱/٢/۱
» چالش :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» رستگار :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» علت... :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» سفر :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» مشهد :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» فالگوش!... :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» حال وهوا... :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» نیم کت! :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» طرز تهیه ی دوغ وشربت محلی :: ۱۳٩۱/۱/۸
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» .... :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» جمال! :: ۱۳٩٠/٦/٥
» game over :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» آقای(ب) :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» مکالمه :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» هماهنگی با فضا.... :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» دزدعروسک ها... :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» سربسته... :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» واژه... :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» تماس.. :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» وودی آلن... :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» دیشب... :: ۱۳٩٠/٢/٩
» گرفتگی.... :: ۱۳٩٠/٢/٩
» امشب... :: ۱۳٩٠/٢/٩
» ۱۳٩٠/۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱/٤
» آرزو... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» یک قصه واقعی... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» ما هیچ نیستیم... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» نباید... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» گل قاصد... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» خدا منو نندازی.... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» تردیدهایت را به باد مده...بده من!! :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» خوب وبد... :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» مسابقه... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» روز عشق... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» بخت.... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» چقدر بزرگ شدی!... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» دنیای مجازی... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» هوا.... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» گذر عمر... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» دیوانگی... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» لرز... :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» تداوم... :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» عینک... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» دروغ... :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» مجبور... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» حرف خوب :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» بگذریم... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» ماشالله... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» تشخیص... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» صیغه مزخرفات... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» مزایده... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» تب... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» گرفتاری :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» یلدا... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» همینطوری... :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» نفحات... :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» مثبت اندیشی... :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» نفرین.. :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» مغز بادوم... :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» تغییر برنامه.... :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» پابرهنه... :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» ضرب المثلهای آلمانی... :: ۱۳۸٩/۸/٥
» فروشنده.... :: ۱۳۸٩/۸/۳
» بریدن... :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» محله ای که گربه نداشت... :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» به یاد.... :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» روز دختر... :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» جدول... :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» ویوالدی... :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» سوال.. :: ۱۳۸٩/٧/٤
» خودکار وباقی قضایا... :: ۱۳۸٩/٧/۳
» فعلا... :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» عارف... :: ۱۳۸٩/٦/۳
» سقراط (2) :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» سوال :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» دوستی... :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» استاد بزرگ!.. :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» بنویس.. :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» بچه سه چهارساله واین طرز نگاه!!! :: ۱۳۸٩/٤/٤
» تصادف میکنیم!... :: ۱۳۸٩/۳/٢٤
» ...... :: ۱۳۸٩/۳/۱
» ارث.. :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» کشفیات!... :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» سهراب :: ۱۳۸٩/٢/٢
» جفتی 500تومن! :: ۱۳۸٩/٢/٢
» خیرالماکرین... :: ۱۳۸٩/۱/٢٦
» بگذریم.... :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» حرف وبرف.. :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» نیستم... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» نمکی.. :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» روزنگار... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» دنیا وآدمهاش... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
» سادگی وبزرگی... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
» هوووم؟! :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» جهان سوم... :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» استعداد... :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» سوال... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» افاضات.... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» خیال جمع :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» حرف سخت.. :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» سی نما... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» حیران.. :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
» هر دم از این باغ بری میرسد،تازه تر از تازه تری میرسد... :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» ...... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» سلیقه وقانون... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» زمان از دست رفته... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» رسانه... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» خیلی وقت پیش از مد!افتاد... :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» چو پیرسالک عشقت به می حواله کند...... :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» آقاجون.. :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» لطف... :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» حقیقت... :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» پراکنده... :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» (بار)... :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» همینجوری!... :: ۱۳۸۸/٩/۳
» اطلاعیه.... :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» (9) :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
» حقیقت... :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» قصه از کجا شروع شد؟!.. :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» فوق تکراری!!... :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» زیتون... :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» دوستان اصرار ورزیدند... :: ۱۳۸۸/۸/٢
» همگی سلام.. :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» روز جهانی کودک... :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» تراوشات یک ذهن خالی... :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» دنیای پیچیده پیچیده...یعنی خیلی پیچیده!! :: ۱۳۸۸/٧/٩
» ((سوگواری)) :: ۱۳۸۸/٧/۸
» هرم... :: ۱۳۸۸/٧/۳
» روز صنعت ومعدن!!.... :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» به من سر بزن.... :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» مینو وماری در سینما... :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» گریه کن بانو... :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» چشم وچراغ بابا!! :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» حرف دل... :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» آفتاب... :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» جاده... :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» خلیل آقا... :: ۱۳۸۸/٦/٩
» نقد نقد... :: ۱۳۸۸/٦/٧
» اینروزها :: ۱۳۸۸/٦/٤
» باور... :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
» درددل... :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» گیر کرده ایم...گیر... :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» تاس... :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» نظر.... :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» آقای ریس جمهور.... :: ۱۳۸۸/٥/۳
» مسئله... :: ۱۳۸۸/٥/۳
» سرهنگ... :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» مفید ومختصر :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» سلام وعلیک... :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» برای هنرمند عباس کیارستمی... :: ۱۳۸۸/٤/۳
» تعمیم..... :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» دسترسی... :: ۱۳۸۸/۳/٢٩
» روزهای عاشقی!!.... :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
» اعلامیه ضد بیانیه!!... :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» فکر میکنیم... :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
» الهی آن ده که آن به... :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» دقیقه نود!!... :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» برای خودم.. :: ۱۳۸۸/۳/٢٠
» شاعرانه..(مثلا!) :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
» عرض سخت... :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» ما همه خوبیم...خوبیم؟!! :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
» دستور احتیاطی :: ۱۳۸۸/۳/۸
» تسلیم ورضا... :: ۱۳۸۸/۳/٤
» توالی :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» اولیای تو :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» زن بودن :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» آموزش مربا پزی.... :: ۱۳۸۸/٢/۱۸
» تا بعد... :: ۱۳۸۸/٢/٢
» حسرت :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» مرز :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» سفر :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» روزگار ما :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» قسم :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
» داستان :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» ای دختر صحرا نیلوفر...آی نیلوفر... :: ۱۳۸۸/۱/۱۳
» اثر وموثر!!...... :: ۱۳۸۸/۱/۱۱
» اعتماد به نفس :: ۱۳۸۸/۱/٩
» عشق یعنی قدرت یعنی عشق به قدرت... :: ۱۳۸۸/۱/۸
» عشق به فرزند!! :: ۱۳۸۸/۱/٥
» می بینمت :: ۱۳۸۸/۱/٤
» روز نوشت :: ۱۳۸۸/۱/۱
» اعتقاد :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» قصه ومثل :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» آخرین و اولین بارها :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
» وصیت خیانت شده... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» مشاور :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» بازگشت گودزیلا :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢